Linearia kehittää välitysalan ammattilainen: “Ymmärrän ja myötäelän välittäjän arkea!”

Linear
kirjoittanut Linear
2 min lukuaika
26.3.2024 14:10
 

Lähes 30-henkinen tiimimme koostuu eri osa-alueiden asiantuntijoista, jotka kaikki ovat omistautuneet välitysjärjestelmän kehittämiselle. Tiimiläistemme erilaiset taustat tuovat monipuolisia näkökulmia, jotka rikastuttavat kehitystyötä. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että käyttäjäpalautteesta johdettu ymmärrys täydentyy myös sisäisellä kiinteistönvälityksen kokemuksella. Kukaan ei kuitenkaan voi samaistua välittäjän työarkeen yhtä hyvin kuin toinen kollega.

Ansiokkaan välitysuran tehnyt Joanna Karinen on Linearin kehitystiimin asiantuntija.

”Olen toiminut niin kiinteistönvälittäjänä kuin välitysliikkeen vastaavanakin. Myyntikokemusta löytyy Lapista Helsinkiin, käyttäjäkokemusta Kivestä PDX:ään ja kiinteistösijoittamista loma-asunnoista vakituisen asumisen kohteisiin ympäri maan”, Joanna taustoittaa.

Monipuolisen työhistoriansa myötä Joanna kykenee ymmärtämään kattavasti eri tilanteissa olevien kiinteistönvälittäjien työarkea ja heidän mahdollisesti kohtaamiaan haasteita. Tämän samaistumispinnan ansiosta välittäjän näkökulma on vahvasti läsnä myös Linearin sisäisissä prosesseissa. Sen lisäksi, että Joanna on välitysalan rautainen ammattilainen, hän myös tietää ohjelmistokehityksen lainalaisuudet taustansa vuoksi.

”Työskentelen Linearin tuotetiimissä päätoimisena asiantuntijana, joka pitää junaa raiteilla kokemuksen, lakikirjan ja Hyvän välitystavan avulla. Oma työurani ohjelmoijana alkoi jo reikäkorttiaikaan. Nyt kalkkeeripapereista on siirrytty sähköisiin allekirjoituksiin, automatisoituun markkinointiin ja tekoälyn hyödyntämiseen osana arkea. Jopa maakaarta pyörittää muutoksen tuulet”, Joanna listaa.

Juuri digitalisaation Joanna nimeääkin yhdeksi ilmiöistä, jotka näyttäytyvät välitystyötä tekevälle paitsi haasteena myös suurena mahdollisuutena.

”Digitalisaation osalta elämme murrosvaihetta, jossa eri sidosryhmät, kuten Maanmittauslaitos, pankit sekä verottaja, kehittävät tietojärjestelmiään. Myös me välittäjät joudumme muuttamaan totuttuja työtapojamme sekä mukautumaan siihen, että asiat eivät ole niin kuin ennen. Linearissa teemme tiivistä yhteistyötä aiemmin mainittujen tahojen kanssa, mahdollistaen järjestelmien välisen saumattoman tiedonkulun, joka on mielestäni edellytys nykypäivänä tehtävien asuntokauppojen eri vaiheille. Emme myöskään ole halunneet unohtaa perinteistä toimintatapaa arvostavia välittäjiä tai loppuasiakkaita. Muun muassa juridisesti pätevät allekirjoitukset samaan asiakirjaan tulee olla mahdollista tehdä sekä manuaalisesti että digitaalisesti”, Joanna kertoo ja jatkaa:

”Osaltaan digitaalisuus vähentää fyysisiä kohtaamisia, jotka ovat olleet välitystoiminnassa tärkeässä roolissa. Ajan hermoilla olevan välitysjärjestelmän avulla välittäjä voi kuitenkin pitää asiakkaasta entistä parempaa huolta. Lineariin tallentuu esimerkiksi kaikki liidit, asiakaskontaktit, sovitut asiat, lähetetyt dokumentit ja palautteet. Välitysjärjestelmä myös muistuttaa sekä välittäjää että asiakasta tulevista toimenpiteistä. Tämä arvokas tieto ei siis entiseen tapaan vain jää välittäjän pöytälaatikkoon, vaan nyt asiakas voi saada jopa elinikäistä palvelua välitysyritykseltä”.

Digitalisaatio tuo siis mukanaan muutoksia, joihin paitsi välittäjien myös heidän palveluntarjoajiensa tulee reagoida. Uusien toimintatapojen opettelu voi olla haastavaa ja raskastakin, mutta ehkä myös parannus entiseen?

”Silloin reikäkorttiaikaan ensin määriteltiin pari vuotta, piirreltiin vuokaavioita ja jossain vaiheessa ohjelmoitiin toiset pari vuotta, jolloin tuote oli vanhentunut jo valmistuessaan. Nykyaikaisia järjestelmiä, kuten Linearia, kehitetään proaktiivisesti käyttäjiä herkällä korvalla kuunnellen. Meillä kehitysideat pisteytetään ja priorisoidaan sen mukaan, miten usein niitä on toivottu. Tämä poikkeuksellisen tiivis yhteistyö käyttäjiemme kanssa on tuottanut paljon hiljaistakin tietoa, jonka avulla pystymme tarjoamaan kaiken välittäjän tarvitseman tuen yhden luukun periaatteella. Toisaalta fokuksessamme on myös loppuasiakas, joka hyötyy niin välittäjän laadukkaasta toiminnasta kuin lisäpalveluistakin, joita meillä on repullinen odottamassa nykyisten lainalupausten ja vakuutusten lisäksi”, Joanna paljastaa.

Kiitos haastattelusta Joanna!

Joanna Karinen, LKV, MBA, YTK ja Linearin tuotetiimin asiantuntija