Kiinteistönvälityksen uusi normaali – välitysjärjestelmän rooli muutosten aikana

Linear
kirjoittanut Linear
2 min lukuaika
26.3.2024 14:10
 

Helsingin Sanomat uutisoi keväällä, että haastavan markkinatilanteen vuoksi 10-15 % Suomen välittäjistä on jättänyt tai jättämässä välitysalan. Nyt syksyllä 2023 näkymät ovat huomattavasti positiivisemmat; markkinatilanteen odotetaan piristyvän lähitulevaisuudessa. Kun asuntokaupat alkavat normalisoitua korkojen kääntyessä laskusuuntaan, kiinteistönvälittäjät ovat etujoukoissa vastaamassa kasvavaan kysyntään. Tämä tarkoittaa yhä enemmän töitä välittäjille, jotka eivät ole vaihtaneet tehtäviään korkean inflaation aikana. Tämän myötä myös välitysjärjestelmän merkitys korostuu entisestään, kun tarve tehokkaille työkaluille on jopa aikaisempaa suurempi. Ennen kuin kasvava asiakas- ja työmäärä konkretisoituu, välittäjillä on erinomainen tilaisuus kiinnittää huomioita nykyisiin työvälineisiin sekä erityisesti oman välitysjärjestelmän rooliin tehokkaan, mutta laadukkaan työn mahdollistajana. Keräsimme viisi kohtaa, joita jokaisen välittäjän tulisi punnita arvioidessaan nykyisen välitysjärjestelmänsä rahkeita toimia työtä tehostavana apuvälineenä muuttuvassa toimintaympäristössä.

1. Nykyaikaiset ratkaisut
Välitysjärjestelmän tulisi olla ajan hermoilla, ja tarjota nykyaikaisia ratkaisuja työvaiheiden tehostamiseen. Esimerkiksi automaation ja tekoälyn hyödyntäminen järjestelmässä voivat parhaimmillaan säästää välittäjien aikaa minimoimalla tietokenttien manuaalisen täyttämisen, sekä avustamalla esittelytekstien kirjoittamisessa, kun kohdetta kuvaavat adjektiivit alkavat olla vähissä ja tyhjän paperin syndrooma iskee. Lisäksi saatavilla olevat tietokannat ja automatisoidun viestinnän välineet takaavat tehokkaan työskentelyn. Linearissa esittelytekstejä inspiraatioksi kirjoittava tekoäly AIDA™, sadat automaattisesti täyttyvät kentät, taloyhtiötietokanta, mutkaton mobiilikäyttö sekä automaattiset viestit ja palautekyselyt on koettu erityisen tarpeellisina ominaisuuksina hektisessä työarjessa.

2. Asiakaskokemus
Välitysjärjestelmän tulisi tukea välittäjiä mieleenpainuvien asiakaskokemusten luonnissa, niin ostajien kuin myyjienkin näkökulmasta. Kaikkien osapuolten tarpeet huomioonottava välitysjärjestelmä yhdistää alustalle myös tarvittavat oheispalvelut, joiden avulla välittäjä voi erottaa asiakkaidensa kohteet muista sekä tarjota ostajille joustavan tavan tutustua kohteeseen ja inspiroitua siitä. Näistä hyvinä esimerkkeinä toimivat digistailaus ja virtuaaliesittely. Linearissa oheispalveluiden tilaus ja toimitus tapahtuu suoraan kohdekortilla, helpottaen välittäjien työtaakkaa. Linearin automaattiset viestit ja palautekyselyt paitsi tehostavat työtä myös parantavat asiakaskokemusta, kun asiakkaat kokevat tulevansa kuulluksi ja huomioiduksi vaikka välittäjällä olisikin kiireinen työtilanne. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä; Linearin CRM-puolen avulla välittäjä voi merkitä asiakassuhteelle tärkeitä tietoja suoraan välitysjärjestelmään, ja täten tuottaa ainutlaatuisia asiakaskokemuksia niinkin yksinkertaisesti kuin vaikkapa muistamalla, ettei asiakasta saa kontaktoida tiettyyn kellonaikaan.

3. Tiedon hallinta ja raportointi
Välitysjärjestelmän tulisi tarjota tarvittavat ominaisuudet molempiin; tiedon hallintaan ja raportointiin. Ne nimittäin mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin sekä ovat hyödyksi tulevan työtilanteen arvioimisessa, jopa ennakoinnissa. Kun kaikki olennaiset toimenpiteet tehdään ja nähdään samalla alustalla, asioiden organisointi ja päätöksenteko tehostuu entisestään. Linearin raportoinnin avulla voit esimerkiksi seurata liiketoiminnan avainlukuja ja asiakaskäyttäytymistä vaivattomasti välitysjärjestelmän sisällä. Lisäksi tietoja voidaan suodattaa, ja oikeuksia niiden näkemiselle voidaan räätälöidä yksilöllisesti.

4. Joustava yhteistyö
Välitysjärjestelmän tulisi virtaviivaistaa välittäjien yhteistyötä kollegoiden ja alalle olennaisten kumppaneiden kanssa. Tiedon jakaminen organisaation sisällä sekä vaivaton pääsy välitystyön kannalta tärkeisiin palveluihin on yhä suuremmassa roolissa, kun toimintatapoja halutaan tehostaa. Kutsumme Linearia ekosysteemiksi sen vuoksi, että välittäjät saavat alustalta aivan kaiken tarvitsemansa – jopa enemmänkin. Oli kyse sitten digitaalisista asuntokaupoista, useamman verolajin ilmoittamisesta tai vaikkapa tarvittaviin tietoihin käsiksi pääsemisestä. Lisäksi Linear tarjoaa useita organisaation sisäisiä prosesseja sujuvoittavia ominaisuuksia, kuten konsernirakenteen ja tarkastajan roolin.

5. Muutospositiivisuus
Aivan kuten markkinatilannekin muuttuu, niin muuttuu myös välittäjien tarpeet. Välitysjärjestelmän tulisi vastata välittäjien muuttuviin tarpeisiin joustavasti ja ketterästi. Mikäli kehitystyö tapahtuu vuosien sykleissä, tarvittavat ominaisuudet eivät ole enää ajankohtaisia niiden julkaisuhetkellä. Linearissa kehitystyö tapahtuu asiakkaita kuunnellen, ja versiopäivityksiä tuodaan järjestelmään jopa kahden viikon välein. Keskusteluyhteys välittäjien kanssa on avoin ja aktiivinen; yhdessä asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa ennakoidaan tulevia tarpeita jo huomattavasti ennen niiden konkretisoitumista. Sananlasku: ”vain muutos on pysyvää” on hyvin olennainen osa järjestelmän kehitystä. Ilman menneisyyden painolastia tai teknistä kankeutta, Linear vastaa asiakkaiden tarpeisiin oikealla hetkellä, nykyaikaisilla ratkaisuilla.

Nyt on oikea aika valmistautua tulevaan!
Välitysjärjestelmällä on keskeinen rooli välitystyön tehokkuuden takaamisessa, erityisesti kun muutosten aika on käsillä. Oman välitysjärjestelmän tulisikin antaa etulyöntiasema muutosten aikana. Investoimalla moderniin ja monipuoliseen välitysjärjestelmään, välittäjä voi tarjota asiakkailleen entistä parempaa palvelua, tehostaa toimintaansa sekä valmistautua uuteen normaaliin.

Mikäli haluaisit kuulla tarkemmin, miten Linear voi auttaa sinua, kerromme mielellämme lisää esittelytapaamisessa. Voit myös esittää kysymyksiä matalalla kynnyksellä sähköpostitse: info@linear.fi tai puhelimitse: 09 74792800.