Digitalisaatio kiinteistönvälitysalalla

Linear
kirjoittanut Linear
2 min lukuaika
26.3.2024 14:08

Digitalisaatio on rantautunut jokaiselle alalle, eikä kiinteistönvälitys ole poikkeus. Ala on digitalisoitunut harppauksin viime vuosina ja nykypäivän kiinteistönvälitys on sähköisempää kuin koskaan ennen. Lyhyesti kiteytettynä digitalisaatio tarkoittaa digiratkaisujen ulottamista uusiin tehtäviin. Tämä näkyy myös välittäjän arjessa lisääntyneinä mahdollisuuksina ja uusina toimintatapoina. 

Miten digitalisaatio näyttäytyy välitysalalla?

Digitalisaation vaikutukset ovat laajat ja ne liittyvät olennaisesti asiakaskäyttäytymiseen ja markkinoiden toimintatapojen muuttumiseen. Mitä digitalisaatio kiinteistönvälityksessä sitten käytännössä tarkoittaa? Oiva varhaisen digitalisaation esimerkki on kohteiden myynti-ilmoitusten siirtyminen sanomalehdistä pääosin netin asuntoportaaleihin. Alan viimeisimmät digitalisaation askeleet ovat konkretisoituneet uusien palveluiden (digistailaus ja virtuaaliesittely) lisäksi myös välitystyön manuaalisten vaiheiden poistamisen ja sitä kautta välittäjän ajan säästämisen muodossa.

Monelle tulee digitalisaatiosta varmasti mieleen digitaalinen asuntokauppa, joka mahdollistaa kauppakirjojen allekirjoittamisen sähköisesti omalta kotisohvalta. Ja vaikka kauppakirja allekirjoitettaisiinkin vielä perinteiseen tapaan pankissa, on toimeksiantosopimukset ja ostotarjoukset usein allekirjoitettu sähköisiä kanavia pitkin. Koko asuntokauppaprosessi linkittyy digitaalisesti entistä tiiviimmin viranomaisten ja kaupallisten palveluntarjoajien järjestelmiin.

Digitalisaatio välittäjille, uhka vai mahdollisuus?

Kiinteistönvälitysala digitalisoituu siinä missä muutkin. Digitalisaation yhteydessä käydään jatkuvaa keskustelua työpaikkojen tulevaisuudesta. Kehittyvä robotiikka ja automaatio vähentävät perinteisesti ihmisten tekemää manuaalista työtä, kuten on tapahtunut jo esimerkiksi tehtaissa.

Kiinteistönvälittäjää tarvitaan edelleen, sitä koneet eivät ole muuttamassa. Oikeastaan päinvastoin – välittäjän rooli korostuu entisestään, kun aukeaa mahdollisuus panostaa henkilökohtaisiin asiakaskohtaamisiin automaation hoitaessa manuaaliset työvaiheet. Tulevaisuus on siis ammattitaitoisen välittäjän ja tehokkaiden työvälineiden yhdistelmässä.

Nuorempi sukupolvi, joka kasvanut pitkälti digitaaliseen maailmaan, on tottunut pienestä asti hoitamaan asioita netin kautta. Lompakosta löytyy käteistä yhä harvemmin ja raha on monelle yhtä kuin mobiilimaksaminen. Vanhempaa sukupolvea saattaa vauhti pelottaa ja digitalisaatio koetaan enemmän peikkona kuin hyvänä haltijana. On luonnollista, että nuoret omaksuvat uudet toimintatavat nopeammin ja jopa edellyttävät niitä.

Välittäjät kertovat, että jo ennen koronaa yleisesittelyjä kiertävien ikäjakauma oli painottunut vanhempiin ikäluokkiin, koska nuoret suorittavat yhä useammin alkukarsinnan jo netissä. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö eri ikäluokkia edustavat kiinteistönvälittäjät tai kuluttajat voisi ottaa kaikkea irti digitalisaation laajoista mahdollisuuksista. Kun on vastaanottavainen ja avoin uudelle, suuremmalla todennäköisyydellä myös lopputulos konkretisoituu positiivisena.

Digitalisaatio ei pelkästään vastaa kysyntään, vaan myös luo sitä

Ihmisten arjen täyttää usein kiire. Joskus saattaa olla jopa haastavaa löytää sekä asunnon myyjälle, välittäjälle ja ostajaehdokkaalle sopivaa näyttöaikaa. Lisäksi myös niin sanottuja ”turhia” asuntonäyttöjä järjestetään, joissa kohde ei syystä tai toisesta vastaakaan asunnon etsijöiden kriteerejä. Nämä ”turhat” asuntonäytöt voitaisiin välttää antamalla ostajaehdokkaille riittävän kattava kokonaiskuva kohteesta jo ennen esittelyyn saapumista. Tämäkin on jo täysin mahdollista toteuttaa, kiitos digitalisaation. Virtuaaliesittely säästää niin ostajien kuin välittäjienkin aikaa, sillä asuntoesittelyyn saapuvat vain aidosti kohteesta kiinnostuneet ostajaehdokkaat.

On todennäköistä, että digitalisaatio tulee ajan saatossa vähentämään avoimien näyttöjen järjestämistä. Kuulemamme mukaan jotkut välittäjät pitävät niitä jo nytkin harvoin. Perinteisemmin toimivat välittäjät sen sijaan suosivat asunnon yleisesittelyitä tavatakseen niissä mahdollisia asunnonvaihtajia ja saadakseen näin uusia myyntitoimeksiantoja. Tämä on tietenkin aivan ymmärrettävää, sillä se on toiminut asiakashankinnan kivijalkana pitkään.

Mutta voisiko digitalisaatiosta olla apua ratkaisun löytämisessä myös uusasiakashankinnassa? Olemme Linearissa ottaneet huomioon digitalisaation potentiaalin uusasiakashankinnassa sekä pohtineet tekoälyn valjastamista uusien myytävien kohteiden löytämiseen. Uskomme nimittäin, että digitalisaatio on vahvasti läsnä myös asiakashankinnan tulevaisuuden toimintamallissa. Toivottavasti pääsemme jo pian kertomaan ajatustyömme tuloksena syntyneistä edistysaskelista.

Eri välitysjärjestelmien digitaaliset valmiudet eroavat toisistaan

Välitystyön ytimessä on toimiva välitysjärjestelmä. Eri palveluntarjoajien eroavaisuudet välitysjärjestelmissä perustuvat suurelta osin digitaalisiin ratkaisuihin. Linearin järjestelmän rakentamisessa on hyödynnetty digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia muun muassa automaattisesti täyttyvien kenttien kohdalla – puhumattakaan esittelytekstejä inspiraatioksi kirjoittavasta tekoälystämme AIDAsta.

Lisäksi Linearin järjestelmästä on pääsy moneen välitystyössä tarvittavaan tahoon, kuten Verohallintoon, Suomen Asiakastietoon ja Maanmittauslaitokseen. Välittäjä voi siis tilata tarvitsemansa asiakirjat järjestelmästä siten, että tiedot myös kohdistuvat oikealle kohteelle. Välittäjä voi tilata järjestelmän sisällä myös kaikki markkinointiin tarvittavat palvelut aina pohjakuvista digistailauksiin ja valokuviin. Linear on enemmän kuin välitysjärjestelmä, se on ekosysteemi, jonka digitaalisten ratkaisujen avulla välittäjä voi hoitaa työnsä alusta loppuun yhden järjestelmän sisällä.

Uskallamme väittää, että kehitystyömme ei ole pelkästään ajan tasalla, vaan jo muutamaa vuotta kilpailijoita edellä. Siksi välittäjä saa Linearissa kaikki uuden ajan työkalut käyttöönsä jo tänään. Kiinteistönvälittäjän ajasta jopa 80 prosenttia on kulunut ennen manuaaliseen työhön. Linearin missiona on kääntää tämä luku päälaelleen ja vapauttaa näin välittäjän aikaa.